x
Suswise Eğitim Merkezi
Trainer

GLOBALG.A.P V6 Entegre Çiftlik Yönetimi Eğitimi

discover.details.date
6/27/2024
09:00
Trainer
Emrah Darıcı
discover.details.trainings.sessions
1. discover.details.trainings.session
6/27/2024
09:00 - 17:30
2. discover.details.trainings.session
6/28/2024
09:00 - 17:30
3. discover.details.trainings.session
6/29/2024
09:00 - 17:30
discover.details.goal
GLOBALG.A.P V6 Entegre Çiftlik Yönetimi Eğitimi ile GLOBALG.A.P. ile ilgili genel kurallar, prensipler ve kriterler konusunda kontrol kriterlerinin gerekliliklerinin anlaşılması ile sürdürülebilir tarımsal üretimin gerekliliklerinin anlaşılması hedeflenmektedir. Bu eğitim; • Suswise tarafından Uluslarası geçerli bir eğitim olarak verilmektedir. • GLOBALG.A.P Onaylı bir eğitimdir. GLOBALG.A.P Onaylı bir eğitmen tarafından verilmektedir. • Suswise&Yeditepe Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen "Tarımsal Ürünlerde Sürdürülebilirlik" Sertifika Programı içinde yer alır. • Süresi 3 gündür.
discover.details.topics
• GLOBALG.A.P genel kurallar, • GFS ve smart versiyon açıklamaları, • Kayıt süreci, • Sertifikasyon süreci, • Sertifikasyon denetimi, • Prensipler ve kriterler, • Genel gereklilikler, • NIG Türkiye kuralları.
discover.details.forWhom
• Tarımsal üretim ile yaş meyve sebze paketleme sektöründe çalışan yada çalışmayı planlayan sektör profesyonelleri, • GFSI standartlarına göre sistem kuran ve sistemin sürdürülmesini sağlayanlar, • GLOBALG.A.P belgelendirme çalışması yapan ve içsel kontrolleri gerçekleştirmek isteyen profesyoneller, • GLOBALG.A.P belgelendirme çalışması yapan ve kontrol kriterlerine uygun sürdürülebilir sistem çalışması yapmak isteyen profesyoneller.
discover.details.certificate
• Eğitim sonunda GLOBALG.A.P onaylı, uluslararası geçerli eğitim sertifikası verilecektir. 2023 yılı için sertifikadan ek ücret talep edilmeyecektir. (Sertifika bedelleri akreditasyon kurumu tarafından belirlenmektedir. Suswise uluslararası eğitimlerde bu bedellere müdahale yapamaz) • Eğitmen Bilgileri www.globalgap.org adresinden doğrulanabilir. • Bu eğitim aynı zamanda Suswise&Yeditepe Üniversitesi işbirliğinde gerçekleşen "Tarımsal Ürünlerde Sürdürülebilirlik Sertifika Programı" içinde yer alan eğitimlerden de biridir. İlgili eğitimler tamamlandığında ayrıca üniversite onaylı sertifika verilecektir.
Existing Standards
GLOBALG.A.P
Tags
entegre çiftlik yönetim