x
Suswise Eğitim Merkezi
Trainer

Ürün/Gıda Güvenliği Kültürü Eğitimi

discover.details.date
3/9/2024
09:00
Trainer
Dilek Özden Yılmaz
discover.details.trainings.sessions
1. discover.details.trainings.session
3/9/2024
09:00 - 17:30
discover.details.goal
Ürün/Gıda güvenliği kültürü, farkındalığı artırmak ve çalışanların gıda güvenliğinin işletme ve müşterileri için neden gerekli olduğunu anlamalarını sağlamakla ilgilidir. Ürün/Gıda güvenliği kültürü iletişim, eğitim, çalışanlardan gelen geri bildirimler ve gıda güvenliğiyle ilgili faaliyetlerde performans ölçümü unsurları üzerine kuruludur. Üst yönetimin Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini kurma, uygulama, sürdürme ve sürekli iyileştirme taahhüdünün kanıtı sağlaması beklenmektedir. Bu eğitim ile ürün/gıda güvenliği kültürü temel unsurlarının öğrenilmesi ve etkin bir gıda güvenliği planın nasıl oluşturulması gerektiğinin net olarak anlaşılması amaçlanmaktadır. Bu eğitim; • Uluslarası geçerli bir eğitim olarak verilmektedir. • BRCGS Onaylı bir eğitimdir. BRCGS Onaylı bir eğitmen tarafından verilmektedir. • BRCGS Professional Programı içinde yer alır. • Suswise&Yeditepe Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen "Gıda, Ambalaj ve Perakende Sektörü Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı" içinde yer alır. • Süresi 1 gündür.
discover.details.topics
• Kültürün ürün güvenliği, bütünlüğüne ve sürdürülebilirliğine etkisi • GFSI standartlarında ürün güvenliği kültürünün yeri • Yönetim sistemi içinde ürün güvenliği kültürünün fonksiyonu • Çalışan davranışı ile ürün/gıda güvenliği kültürü arasındaki ilişki • Ürün/Gıda güvenliği kültürünü ölçmek için araç ve teknikler • Ürün/Gıda güvenliği kültürü aksiyon planının oluşturulması
discover.details.forWhom
• Ürün/Gıda güvenliği kültürü planında rol alacak sorumlular, • Gıda ve ambalaj sektörü başta olmak üzere ürün güvenliği üzeri çalışan yada çalışmayı planlayan sektör profesyonelleri, • GFSI standartlarına göre sistem kuran ve sistemin sürdürülmesini sağlayanlar, • Sahadan sorumlu yöneticiler, • Bölüm yöneticileri, • Kalite güvence ve kalite kontrol departmanında çalışanlar, • Konu ile ilgili uluslararası geçerli sertifika almak isteyen sektör profesyonelleri.
discover.details.certificate
• Eğitim sonunda BRCGS onaylı sertifika almak isteyen katılımcılar konu ile ilgili hazırladıkları çalışmalar ile değerlendirilirler. Çalışmaların yüz yüze eğitimlerde 1 ay, sanal eğitimlerde 3 ay içinde tamamlanması ve eğitmene iletilmesi gerekmektedir. Başarı notu %75'tir. Hazırladıkları ödevle başarı gösteren katılımcılar “Başarı Sertifikası” almaya hak kazanır. • Eğitmen onayı www.brcgs.com/training/approved-training-partners/ adresinden doğrulanabilir. • Eğitim sonunda BRCGS tarafından verilen ve uluslararası geçerli eğitim sertifikası verilecektir. Sertifika ek ücrete tabidir. Sertifika bedelleri akreditasyon kurumu tarafından belirlenmektedir. BRCGS ’in resmi web sayfasından bedeller kontrol edilebilir. (Suswise uluslararası eğitimlerde bu bedellere müdahale yapamaz). • Bu eğitim aynı zamanda BRCGS Professional Programı içinde yer alan bir eğitimdir. Uluslararası geçerli sertifika alanlar bu program kapsamında da ilerlemeye devam edebilirler. • Bu eğitim aynı zamanda Suswise&Yeditepe Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen "Gıda, Ambalaj ve Perakende Sektörü Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı" içinde yer alır. İlgili Sertifika Programı içindeki eğitimler tamamlandığında ayrıca üniversite onaylı sertifika verilecektir. • Suswise&Yeditepe Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen sertifika programına dahil olan eğitimi Suswise'ın onaylı eğitmenlerinden almanız yeterli olacaktır. Bu kapsamdaki eğitimi BRCGS onaylı almak isteğe bağlıdır. Eğitimin sonunda yapılacak sınavda %65 ve üzeri alanlara "Başarı Sertifikası", diğer katılımcılara "Katılım Sertifikası verilecektir. Başarı sertifikası alanlara ilgili Sertifika Programı içindeki eğitimler tamamlandığında ayrıca üniversite onaylı sertifika verilecektir.
Existing Standards
BRCGS, IFS, FSSC
Tags
kültür, plan, ürün güvenliği planı, kalite kontrol planı