x
Emir Önal
BRCGS and FSSC Approved Lead Auditor

ÇEVRESEL İZLEME (ÇEVRESEL PATOJEN İZLEME) PROSEDÜRÜ VE PLANI 2024

Summary
Çevresel İzleme Programı (ÇİP), bir tesisin genel hijyen uygulamalarının etkinliğini değerlendirir ve gıda ürünlerinin muhtemel mikrobiyal kontaminasyonunu önlemek için gerekli bilgileri sağlayan bir erken uyarı sistemidir. ÇİP, patojenler ve/veya indikatör mikroorganizmalar için çeşitli yüzeylerden (örneğin kesme tahtaları, tezgahlar, taşıyıcılar) örnek almayı içerir ve bu örneklerin analiz için bir laboratuvara gönderilmesini gerektirir. Ayrıca, ÇİP, gıda ürünlerinin güvenli olduğunu doğrulamaz, ancak temizlik faaliyetlerinin etkinliğini teyit eder ve indikatör, bozulma yapıcı ve/veya patojen mikroorganizmalar hakkında zamanında ve değerli veriler sağlar. ÇİP'in amacı, üretim ve açık ürün alanlarında potansiyel riskleri belirlemektir, böylece ürün kontaminasyonu (uygun olmayan ürünlere, müşteri şikayetlerine veya diğer olaylara neden olabilecek) uygun şekilde yönetilebilir ve engellenebilir. Doküman içeriği: 1. PR-00-ÇEVRESEL PATOJEN İZLEME PROSEDÜRÜ 2024 (suswise) 2. PR-00-PL-00-ÇEVRESEL PATOJEN İZLEME PLANI 2024 (suswise)
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS, IFS, FSSC, ISO 22000, AIB
Types
Prosedür, Plan
Tags
gıda güvenliği, kalite, çevresel izleme, brcgs gıda, fssc 22000, çevresel patojen izleme, çevresel izleme programı, çevresel patojen izleme planı, food safety, çip, emp
Attached Files
PR-00-ÇEVRESEL PATOJEN İZLEME PROSEDÜRÜ 2024 (suswise).pdf
PR-00-PL-00-ÇEVRESEL PATOJEN İZLEME PLANI 2024 (suswise).pdf