x
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Gamze Kalelioğlu Akbulut
Gıda Yüksek Mühendisi
Sibel Taşhan Yurtseven
BRCGS ve FSSC Onaylı Başdenetçi/Gıda Yüksek Mühendisi
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Mustafa Yıldız
Regülasyon Danışmanı
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Emrah Darıcı
Consultant
Ümit Kaya
Gıda Yüksek Mühendisi
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Erdem Özsoysal
Quality Control Manager
Ümit Kaya
Gıda Yüksek Mühendisi
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Mustafa Yıldız
Regülasyon Danışmanı
Sibel Taşhan Yurtseven
BRCGS ve FSSC Onaylı Başdenetçi/Gıda Yüksek Mühendisi
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Elif Onbaşı
Food Safety Consultant
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Gizem Kor
Food Engineer
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Umut Kocaman
Entegre Yönetim Sistemi Baş Denetçi
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Burak Yenigün
Consultant
Sibel Can
Food Engineer
Emrah Darıcı
Consultant
Caner Küçüktepe
Quality Control Manager
Neslihan İlbasan
Quality Manager
Caner Küçüktepe
Quality Control Manager
Mustafa Yıldız
Regülasyon Danışmanı
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Kerem Alikaşifoğlu
Food Engineer
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
BETÜL UĞURLUOĞLU
Ar-Ge Danışmanlığı
Sibel Taşhan Yurtseven
BRCGS ve FSSC Onaylı Başdenetçi/Gıda Yüksek Mühendisi
Ümit Kaya
Gıda Yüksek Mühendisi
Dilek Özden Yılmaz
Lead Auditor
Gizem Kor
Food Engineer
Arzu Kanal
Fırıncılık Ürünleri ve Çikolata Uzmanı
Sibel Can
Food Engineer
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Oktay Özdemir
Kalite Güvence Müdürü
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Sibel Can
Food Engineer
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Kerem Alikaşifoğlu
Food Engineer
Neslihan İlbasan
Quality Manager
Dilek Özden Yılmaz
Lead Auditor
Sibel Can
Food Engineer
Dilek Özden Yılmaz
Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Sibel Can
Food Engineer
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Hülya Çelik
Gıda Mühendisi
Gökçe Eral
Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Öner Kaya
Food Engineer & Food Safety Consultant
Dilek Özden Yılmaz
Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Kerem Alikaşifoğlu
Food Engineer
Elif Onbaşı
Food Safety Consultant
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Caner Küçüktepe
Quality Control Manager
Neslihan İlbasan
Quality Manager
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Selman Nas
Elektrik&Elektronik Mühendisi
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Dilek Özden Yılmaz
Lead Auditor
Ümit Kaya
Gıda Yüksek Mühendisi
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Neslihan İlbasan
Quality Manager
Kerem Alikaşifoğlu
Food Engineer
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Seçil Sepetçi
Quality Manager
Gizem Kor
Food Engineer
Gizem Kor
Food Engineer
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Gizem Kor
Food Engineer
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Neslihan İlbasan
Quality Manager
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Sibel Can
Food Engineer
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Burak Yenigün
Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Elif Onbaşı
Food Safety Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Pınar Biçer
Quality Manager
Burak Yenigün
Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Nazenin Kara
Food Engineer
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Ümit Kaya
Gıda Yüksek Mühendisi
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Sibel Can
Food Engineer
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Sibel Can
Food Engineer
Gökçe Eral
Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Burak Yenigün
Consultant
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Sibel Can
Food Engineer
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Tuğçe Ece Çelik Arikan
Quality & Reporting Chief
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Seyran Aydın
Food Engineer
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Emrah Darıcı
Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Öner Kaya
Food Engineer & Food Safety Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Sibel Can
Food Engineer
Selman Nas
Elektrik&Elektronik Mühendisi
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Erdem Özsoysal
Quality Control Manager
Gizem Kor
Food Engineer
Burak Yenigün
Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Şükrü Soylu
Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanı
Burçin Özge Akçay
Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanı
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Sibel Can
Food Engineer
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Burak Yenigün
Consultant
Tuba Yeşiltaş
Gıda Mühendisi
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Sibel Can
Food Engineer
Emrah Darıcı
Consultant
Dilek Özden Yılmaz
Lead Auditor
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Burak Yenigün
Consultant
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Sibel Can
Food Engineer
Dilek Çelik
Quality and Food Safety Management Systems Auditor and Trainer
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Emrah Darıcı
Consultant
Gökçe Eral
Consultant
Sibel Can
Food Engineer
Ümit Kaya
Gıda Yüksek Mühendisi
Dilek Çelik
Quality and Food Safety Management Systems Auditor and Trainer
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Ümit Kaya
Gıda Yüksek Mühendisi
Gizem Kor
Food Engineer
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Burçin Özge Akçay
Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanı
Burcu Yalçın
ISO9001 Lead Auditor
Sibel Can
Food Engineer
Mustafa Yıldız
Regülasyon Danışmanı
Neslihan İlbasan
Quality Manager
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Burak Yenigün
Consultant
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Nalan Acar
Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician