x
Elif Onbaşı
Food Safety Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Sibel Can
Food Engineer
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Mustafa Yıldız
Regülasyon Danışmanı
Erdem Özsoysal
Quality Control Manager
Burçin Özge Akçay
Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanı
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Neslihan İlbasan
Quality Manager
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Pınar Biçer
Quality Manager
Dilek Özden Yılmaz
Lead Auditor
Mustafa Yıldız
Regülasyon Danışmanı
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Ümit Kaya
Gıda Yüksek Mühendisi
Burak Yenigün
Consultant
Gizem Kor
Food Engineer
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Burcu Yalçın
ISO9001 Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Gizem Kor
Food Engineer
Ümit Kaya
Gıda Yüksek Mühendisi
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Sibel Taşhan Yurtseven
BRCGS ve FSSC Onaylı Başdenetçi/Gıda Yüksek Mühendisi
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Şükrü Soylu
Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanı
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Burak Yenigün
Consultant
Burak Yenigün
Consultant
Ümit Kaya
Gıda Yüksek Mühendisi
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Gökçe Eral
Consultant
Emrah Darıcı
Consultant
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Sibel Can
Food Engineer
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Sibel Can
Food Engineer
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Sibel Can
Food Engineer
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Caner Küçüktepe
Quality Control Manager
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Burak Yenigün
Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Caner Küçüktepe
Quality Control Manager
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Kerem Alikaşifoğlu
Food Engineer
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Hülya Çelik
Gıda Mühendisi
Burak Yenigün
Consultant
Sibel Can
Food Engineer
Burçin Özge Akçay
Kalite Yönetim Sistemleri Danışmanı
Mustafa Yıldız
Regülasyon Danışmanı
Dilek Çelik
Quality and Food Safety Management Systems Auditor and Trainer
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Caner Küçüktepe
Quality Control Manager
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Selman Nas
Elektrik&Elektronik Mühendisi
Sibel Can
Food Engineer
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Sibel Taşhan Yurtseven
BRCGS ve FSSC Onaylı Başdenetçi/Gıda Yüksek Mühendisi
Sibel Can
Food Engineer
Neslihan İlbasan
Quality Manager
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Umut Kocaman
Entegre Yönetim Sistemi Baş Denetçi
Sibel Can
Food Engineer
Burak Yenigün
Consultant
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Gizem Kor
Food Engineer
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Dilek Çelik
Quality and Food Safety Management Systems Auditor and Trainer
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Dilek Özden Yılmaz
Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Dilek Özden Yılmaz
Lead Auditor
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Nalan Acar
Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Gizem Kor
Food Engineer
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Gizem Kor
Food Engineer
Sibel Can
Food Engineer
Öner Kaya
Food Engineer & Food Safety Consultant
Emrah Darıcı
Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Neslihan İlbasan
Quality Manager
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Gizem Kor
Food Engineer
Erdem Özsoysal
Quality Control Manager
Sibel Can
Food Engineer
Caner Küçüktepe
Quality Control Manager
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Seçil Sepetçi
Quality Manager
Ümit Kaya
Gıda Yüksek Mühendisi
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Gamze Kalelioğlu Akbulut
Gıda Yüksek Mühendisi
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Neslihan İlbasan
Quality Manager
Burak Yenigün
Consultant
Neslihan İlbasan
Quality Manager
Kerem Alikaşifoğlu
Food Engineer
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Gökçe Eral
Consultant
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Dilek Özden Yılmaz
Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Oktay Özdemir
Kalite Güvence Müdürü
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Kerem Alikaşifoğlu
Food Engineer
Elif Onbaşı
Food Safety Consultant
Sibel Taşhan Yurtseven
BRCGS ve FSSC Onaylı Başdenetçi/Gıda Yüksek Mühendisi
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Ümit Kaya
Gıda Yüksek Mühendisi
Dilek Özden Yılmaz
Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Fatih Gedik
Quality and Management Consultant
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Seyran Aydın
Food Engineer
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Armağan Akbay
Mali Raporlama Uzmanı
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Arzu Kanal
Fırıncılık Ürünleri ve Çikolata Uzmanı
Sibel Can
Food Engineer
Ümit Kaya
Gıda Yüksek Mühendisi
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Neslihan İlbasan
Quality Manager
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Gökçe Eral
Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Öner Kaya
Food Engineer & Food Safety Consultant
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Gökçe Eral
Consultant
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
BETÜL UĞURLUOĞLU
Ar-Ge Danışmanlığı
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Tuba Yeşiltaş
Gıda Mühendisi
Dilek Özden Yılmaz
Lead Auditor
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Kerem Alikaşifoğlu
Food Engineer
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Mustafa Yıldız
Regülasyon Danışmanı
Selman Nas
Elektrik&Elektronik Mühendisi
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Ümit Kaya
Gıda Yüksek Mühendisi
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Sibel Can
Food Engineer
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Sibel Can
Food Engineer
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Sibel Can
Food Engineer
Emrah Darıcı
Consultant
Mehtap Çeliker
ISO9001 Lead Auditor
Ümit Kaya
Gıda Yüksek Mühendisi
Emrah Darıcı
Consultant
Ahmet Burak Sümer
Geophysıcal Engıneer Class A
Neslihan İlbasan
Quality Manager
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician