x
Halise Yıldırım
Health and Agricultural Technician
IFS Pathway Publisher

Ekipman, Bakım ve Kalibrasyon

Summary
1.1.''Bakım prosedürü'' tesiste uygulanacak bakım uygulamalarının detaylarının açıklandığı prosedürdür. 1.2.''Periyodik bakım planı'' Bakımı yapılacak makine ekipmanların adı, bakım zamanı,s orumlusu, iç yada dış bakım gerekliliklerinin tanımlandığı plandır. 1.3.''Makine ekipman listesi'' Bakım planında yer alan tüm makine ekipmanlara ait listedir. 1.4.''Arıza bildirim formu'' makinelerde oluşan arızaların detaylarının ,bakım sorumlularının ve yapılan işlemlerin kayıt altına alındığı formdur. 1.5.''Arıza Takip formu'' arızaların makine veya arıza içeriği bakımından trendinin izlenmesini sağlayana yönelik oluşturulmuş formdur. 1.6.''Bakım çantası envanter formu'' arıza veya bakım durumunda üretim sahasına getirilen çantanın içeriği ve iş bitiminde sayım kontrollerinin yapılıp kayıt altına alınması için oluşturulmuş formdur. 1.7.''Bakım onarım formu'' Arıza yada bakım durumunda yapılan işlemi, sorumlularını, işlem sonrası ekipmanın iş sahası için uygunluk kontrollerini ve onayları içeren formdur. 1.8.''Geçici bakım formu'' geçici olarak yapılan bakım faaliyetlerinin detaylarını, giderilme sürelerini, sorumluları ve kalıcı uygulamaya geçiş kayıtlarının tutulduğu formdur. 2.1.''Ekipman gereklilikleri talimatı'' yeni ekipman alımında dikkat edilmesi gereken konuların açıklandığı dökümandır. 2.2.''Yeni Ekipman formu'' yeni alınan ekipmanlarda gerek teknik gerekse gıda güvenliği konularında değerlendirmenin yapılmasını sağlayan dökümandır. 3.1.''Kalibrasyon prosedürü'' tesiste ölçme izleme amaçlı kullanılan cihazların kalibrasyon gerekliliklerinin açıklandığı prosedürdür. 3.2.''Kalibrasyon planı'' Ölçme cihazlarının kullanım değerlerinde ve tanımlı sıklıklarda kalibre ettirilmesi için oluşturulan plandır. 3.3.''Terazi doğrulama formu'' kullanılan terazilerin kalibreli etalonlarla kullanım öncesinde kontrolü ve sonuçların kaydı için oluşturulan formdur.
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Form, Liste, Risk Analizi, Plan
Tags
bakım, kalibrasyon, ekipman, arıza, onarım, geçici bakım, ölçme
Attached Files
1.1BAKIM PROSEDÜRÜ.docx
1.2PERİYODİK BAKIM PLANI.xlsx
1.3MAKİNE EKİPMAN LİSTESİ.docx
1.4ARIZA BİLDİRİM FORMU.docx
1.5ARIZA TAKİP FORMU.docx
1.6BAKIM ÇANTASI ENVANTER FORMU.docx
1.7BAKIM ONARIM FORMU.docx
1.8GEÇİCİ BAKIM FORMU.docx
2.1EKİPMAN GEREKLİLİKLERİ TALİMATI.docx
2.2YENİ EKİPMAN FORMU.docx
3.1KALİBRASYON PROSEDÜRÜ.docx
3.2KALİBRASYON PLANI.xlsx
3.3TERAZİ DOĞRULAMA FORMU.docx