x
Seyran Aydın
Food Engineer

HACCP – Reçel ve Marmelatlar

Summary
Reçel üretimde Tehlike analizi, HACCP Planı, Akış Şemaları ,OÖGP ve Ön Gereksinim Planı da dahil olmak üzere tüm kritik noktaların belirlendiği, KKN ve Oögp lerin izlenmesi için kayıt formlarının olduğu tüm dokümanları içerir. 1. Akış Şeması: Pet ve cam kavanoz proseslerinin ayrı değerlendirildiği , Şekersiz Reçel ve marmelatlarının da bulunduğu 7 Akış Şemasını içerir. 1.1 Reçel – Pet ambalaj 1.2 Reçel – Cam ambalaj 1.3 Reçel – Piknik mini 1.4 Reçel – Şekersiz 1.5 Marmelat – Pet ambalaj 1.6 Marmelat - Cam ambalaj 1.7 Reçel – EDT 2. Girdi Tehlike Analizi: Proseste kullanılacak hammadde ile ambalaj malzemelerinin girdilerindeki tehlikelerin değerlendirildiği formdur. 3. Proses Tehlike Analizi: İşleme prosesi ile ilgili tehlikelerin analiz edildiği dokümandır. Fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, alerjen, tağşiş, sabotaj, radyolojik riskleri kapsar. 3.1 Proses Kontrol Formu 3.2 Son Ürün Kontrol Formu 4. HACCP Planı: Tehlike analizinde çıkan KKN lerin izleme, kayıt ve düzeltici faaliyetlerinin yer aldığı plandır. 5. Operasyonel Ön Gereksinim Planı: Tehlike analizinde çıkan , proses boyunca izlenmesi gereken operasyonel noktaların olduğu plandır. 6. Ön Gereksinim Planı: Detaylı olarak verilen bu planda tehlike analizindeki tüm ön gereksinimler değerlendirilmiştir. 6.1 Ön Gereksinim Kontrol Formu 7.Geçerli Kılma ve Güncelleme Planı: HACCP Planının geçerli ve güncel kılınması için adım adım yol gösteren kılavuzdur. 6.1 Geçerli Kılma ve Güncelleme Formu 8. Tehlike Analizi Belirleme Prosedürü 9. Dış Kaynaklı Doküman Listesi
Existing Standards
FSSC 22000, BRCGS Start V1, BRCGS, IFS, BRC, IFS Food V7, BRCGS Food, IFS Food, BRCGS Start, BRC Food, BRC Food V8, BRCGS Food V8, FSSC 22000 Food V5.1, IFS Global Markets Food V2, BRC Start, BRC Start V1, FSSC 22000 Food
Types
Prosedür, Form, Tehlike Analizi, Akış Şeması, Plan
Tags
haccp, haccp planı, OÖGP, akış şeması, tehlike analizi, oogp, ögp, proses kontrolleri, gmp, haccp plan, reçel
Attached Files
AKIŞ ŞEMALARI SUSWİSE.xls
Dış kaynaklı doküman listesi SUSWİSE.xls
GEÇERLİ KILMA VE GÜNCELLEME FORMU.docx
GGYS GEÇERLİ KILMA VE DOĞRULAMA PLANLARI SUSWİSE.xls
GİRDİ TEHLİKE ANALİZİ SUSWİSE.xlsx
HACCP PLANI SUSWİSE.xls
OPERASYONEL ÖN GEREKSİNİM NOKTASI PLANI SUSWİSE.xls
ÖGP KONTROL FORMU SUSWİSE.xlsx
ÖN GEREKSİNİM PLANI.xls
PROSES KONTROL FORMU Reçel Suswise.xls
PROSES TEHLİKE ANALİZİ SUSWİSE.xlsx
SON ÜRÜN KONTROL FORMU Reçel Suswise.xls
TEHLİKE ANALİZİ BELİRLEME PROSEDÜRÜ SUSWİSE.doc