x
Sibel Taşhan Yurtseven
BRCGS ve FSSC Onaylı Başdenetçi/Gıda Yüksek Mühendisi
IFS Pathway Publisher

İç Denetim Prosedürü ve Ekleri

Summary
ISO 19011 ve ürün güvenliği standartlarına uygun olarak, sisteminizin uygunluğu, etkinliği ve sürdürebilirliğini kontrol altında tutmak için yapmanız gerekli iç denetimleri, nasıl yapmanız gerektiğinin detayını anlatan doküman setidir. Bu doküman seti içinde: 1-)Denetimin nasıl yapılması gerektiğini detaylı olarak anlatan "İç Denetim Prosedürü", 2- İç denetim sıklığını nasıl belirlemeniz gerektiğini anlatan "İç Denetim Sıklığı Belirleme Talimatı", 3-Denetçi yetkinliklerini listeleyeceğiniz "Denetçi Yetkinlik Tablosu", 4-İç denetim sıklığı risk analizinin üzerinde yapılı örneğinin bulunduğu "İç Denetim Sıklığı Risk Analizi ve İç Denetim Planı" formundan oluşan bir settir.
Existing Standards
BRCGS, IFS, FSSC, BRC
Types
Prosedür, Talimat, Form, Liste
Tags
iç denetim, iç denetim sıklığı, denetçi yetkinliği, risk analizi, denetim planı
Attached Files
İç Denetim Prosedürü.docx
İç Denetim Sıklığı Belirleme Risk Analizi Talimatı.docx
İç Denetim Sıklığı Belirleme Risk Analizi ve İç Denetim Planı Formu.xls
Denetçi Yetkinlik Takip Tablosu.xlsx