x
Caner Küçüktepe
Quality Control Manager
IFS Pathway Publisher

Kozmetik Sanayi Stabilite ve Raf Ömrü Çalışmaları

Summary
Kozmetik ürünlerin üreticileri tarafından raf ömürleri belirlenirken yapılması gereken stabilite değerlendirilmeleri, ürünün etiketinde yer alması amacıyla ve açıldıktan sonra kullanım süresinin belirtilmesi gereken durumlar ve kullanım süresine ilişkin bilgilerin tüketici tarafından anlaşılabilmesi için önem arz etmektedir. Bu doküman kozmetik sanayinde stabilete ve raf ömrü çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğini anlatmak için uluslararası ve ulusal kaynaklar ve Pharmacopeia taranarak detay bir kılavuz olarak hazırlanmıştır. Bu doküman ile, 1-Stabilite tanımı ve kavramlar 2-Stabilite test tipleri (formal stabilite çalışması, minimum dayanma/dayanıklılık süresi, gerçek zamanlı stabilite çalışması, kullanım stabilitesi,izleme stabilitesi) 3-Stabilite çalışmalarında uygulanacak temel prensipler 4-Hangi koşullarda stabilite çalışması yapılması gerekliliği 5-Stabilite numunelerinin hazırlanması, 6- Stabilite protokolünün hazırlanması, testlerin belirlenmesi ve İzlenmesi 7-Stabilite testi sonunda korunması gerekli özellikler ve koşullar, 8-Stabilite çalışması için gerekli koşullar (sıcaklık ve bağıl nemde), ve stabilite sürelerinin tanımlanması 9-Stabilite verilerinin nasıl değerlendirileceği konularında detay bilgi sahibi olacaksınız
Existing Standards
BRCGS, IFS, BRC, EFFCI, BRC PCH, BRC CP, BRCGS PCH, BRCGS CP, IFS HPC
Types
Prosedür, Kılavuz
Tags
kozmetik, stabilite, gerçek zamanlı stabilite, formal stabilite, hızlandırma, yaşlandırma
Attached Files
Kozmetik Ürünlerinde Stabilite Çalışmaları.docx