x
Mustafa Yıldız
Regülasyon Danışmanı

Süt İşleme Tesisleri HACCP Tetkiki Soru ve Kontrol Listesi

Summary
Süt İşleme Tesisleri için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yerine getirilen HACCP Denetimi için gereklilikleri ifade eden soru listesidir.
Existing Standards
5996 Sayılı Veteriner İşleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Türk Gıda Kodeksi Yatay ve Dikey Mevzuatı
Types
Soru Listesi
Tags
Süt Ürünleri HACCP Gereklilikleri, Süt Ürünleri HACCP Denetimi
Attached Files
SUSWİSESÜTHACCPDENETİMSORULİSTESİ.docx