x
Erdem Özsoysal
Quality Control Manager

Uygun Olmayan Ürün Prosedürü ve Ek Dokümanlar

Summary
Uygun olmayan ürün prosedürü, bir ürünün kullanım amacına uygun olmaması durumunda, bu ürünün nasıl iade edileceği, değiştirileceği veya kullanılmaması gerektiği gibi konuları kapsayan bir prosedürdür. Bu prosedürün amacı, ürünlerin doğru bir şekilde kullanılmasını ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Uygun olmayan ürün ve hizmetlerin kontrolü prosedürü, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamaya yönelik bir prosedürdür. Bu prosedür sayesinde, ürünlerin ve hizmetlerin kullanım amacına uygun olup olmadığı kontrol edilebilir ve eğer uygun değilse, doğru bir şekilde iade edilebilir, değiştirilebilir veya kullanılmaması gerektiği gibi işlemler yapılabilir. Böylece, ürünlerin ve hizmetlerin kullanımı sırasında oluşabilecek problemler önlenmiş olur ve müşteri memnuniyeti sağlanmış olur. Ayrıca, bu prosedür sayesinde, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesi kontrol edilerek, ürünlerin ve hizmetlerin güvenilirliği de sağlanmış olur. Bu prosedür sayesinde ayrıca, ürünlerin ve hizmetlerin kullanım amacına uygun olmaması durumunda oluşabilecek maliyetler ve zararlar önlenir. Örneğin, bir ürünün kullanım amacına uygun olmaması durumunda, bu ürünün kullanımı sırasında ciddi hasarlar oluşabileceği gibi, ürünün kullanımı sırasında insan sağlığına zarar verme riski de bulunabilir. Bu durumları önleyebilmek için, uygun olmayan ürünlerin tespiti ve çözümü için uygun olmayan ürün prosedürünün uygulanması önemlidir. Sonuç olarak, uygun olmayan ürün ve hizmetlerin kontrolü prosedürü, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini ve güvenilirliğini sağlarken, aynı zamanda müşteri memnuniyetini de artırmaktadır. Bu prosedür sayesinde, ürünlerin ve hizmetlerin kullanımı sırasında oluşabilecek problemler önlenebilir ve maliyetler ve zararlar önlenmiş olur. Dokümanın içeriği: 1. Uygun Olmayan Ürün Prosedürü 2. İade Raporu 3. Uygun Değil Etiketi 4. Uygun Olmayan Ürünün Değerlendirme Raporu 5. Yeniden İşleme ve Tamir Formu 6. Hat Problemleri Ve Aksiyon Takip Form
Existing Standards
ISO 14001-2015, ISO 9001:2015, ISO9001, ISO 45001:2018
Types
Prosedür, Form, Rapor, Etiket
Tags
uygun olmayan ürün prosedürü, ürün, uygunsuzluk, döf, kök neden, iade, hatalı ürün, yeniden işleme, aksiyon
Attached Files
1. UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ..docx
2. İADE RAPORU.xlsx
3. UYGUN DEĞİL ETİKETİ.xlsx
4. UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN DEĞERLENDİRME RAPORU.xlsx
5. YENİDEN İŞLEME VE TAMİR FORMU.xlsx
6. HAT PROBLEMLERİ VE AKSİYON TAKİP FORMU.xlsx